Doelstelling en werkwijze - Vrienden van Avondlicht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Doelstelling en werkwijze

Doelstelling

Onze doelstelling is: het verkrijgen van financiële middelen voor uitgaven voor bewoners in Woon- en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen in het kader van extra recreatieve/ontspannende/ondersteunende activiteiten.
Een nevendoel is de betrokkenheid van de inwoners van Lingewaal en omgeving met de bewoners van Avondlicht te vergroten.


Werkwijze

Tijdens ons bestuurlijk overleg wordt er geïnventariseerd welke ideeën en mogelijkheden er zijn. U kunt daarbij denken aan het organiseren van aanvullende activiteiten en het aankopen van gewenste attributen voor bewoners die hun leven veraangenamen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden. De middelen worden onder meer verkregen door giften, schenkingen en donaties.


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu