Activiteiten en verantwoording - Vrienden van Avondlicht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Activiteiten en verantwoording

Activiteiten
Het bestuur vergadert 2 à 3 maal per jaar over de bestedingen en de wensen vanuit Avondlicht.
In 2015 is na renovatie van de recreatiezaal een zeer groot tv-scherm aangeschaft ter waarde van € 6.909 t.b.v. de bewoners van Avondlicht. Verder is er een duo-fiets met elektrische trapondersteuning aangeschaft ter waarde van € 7.346 waarmee bewoners van Avondlicht – samen met familie of een vrijwilliger – ritjes door het dorp kunnen maken. En zo staan er nog veel meer wensen op het lijstje.
Vanaf 2016 zullen we actiever Vrienden van Huize Avondlicht werven. We doen dit o.a. door ons te presenteren op de plaatselijke jaarlijkse braderie, waardoor we meer naamsbekendheid hopen te verkrijgen en nieuwe donateurs hopen te werven. Men is vrij in de hoogte van het te doneren bedrag. Daarbij doen we onder meer aan publicatie van de besteding van onze middelen t.b.v. de bewoners van Avondlicht over 2015 en de beoogde bestemming van de baten van de “Vrienden” in 2016.

Verantwoording
De Stichting Vrienden van Huize Avondlicht maakt jaarlijks een financieel overzicht. Dit wordt op de site gepubliceerd.

Beloningsbeleid
Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. Alleen gemaakte kosten worden vergoed, welke voornamelijk bureaukosten betreffen.

Financiële verantwoording 2018

Resultatenrekening 2018
Kosten                                            2018                   2017               Baten                                            2018                    2017                 
Fietslabyrint                                                       7.500.00                  Donaties                                  7.835,16              3.119,50
Belevingstuin, 1ste kosten       1.511,13                                          Rente                                              1,14                     9,40
 
Bankkosten                                  113,33                   82,55                                                     
Bureaukosten                                39,99                     7,80
Representatiekosten                       7,50                                          Rente                                                                              
Voordeling resultaat 2018        6.164,35                                          Nadelig resultaat 2017                                         4.461,45                                   
                                                  7.836,30              7590,35                                                                 7.836,30               7.590,35

        
Balans 31-12-2018
Activa                                31-12-18        31-12-17                          Passiva                                       31-12-18              31-12-17
Bank: zakelijke rekening    11.106,84      4.943,63                           Eigen vermogen                        16.418,87            10.254,52
Bank: spaarrekening            5.312,03      5.310,89
                                         16.418,87     10.254,527                                                                             16.418,87            10.254,52                                                               Begroting 2019                                                                                Vermogen per 01-01-2018         10.254,52            
Donaties                                                  5.000,00                            Resultaat 2018                             6.164,35    
Belevingstuin                                        - 5.000,00                           Vermogen 31-12-2018                16.418,87
Aanschaffingen tav bewoners               -2.000,00
Bank-en portikosten                              -    150,00 
Nadelig resultaat                                 - 2.150,00

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu